PERSONVERN POLITIKK

Generelle vilkår

Betjener hovedsakelig private og MVA registrerte virksomheter.

Pure Napkin Nordic IVS påtar seg ikke ansvar som følge av kjøpers retsforhold til tredjemand.

Det er vanligvis underlagt force majeure situasjoner jf. leveranser, for feil på nettsiden og i trykte markedsføringsmaterialer.
Det tas dessuten forbehold for eksterne prisendringer, kursjusteringer, utsolgte varer samt endrede produktspesifikasjoner og manual.
Handel med Pure Napkin Nordic IVS er også under kjøpelovens bestemmelser.

Priser

Alle priser i Pure Napkin Nordic IVS trykte materialer samt på våre internett-sider opplyses som priser ekcl. MVA.
Pure Napkin Nordic IVS tar forbehold for eksterne prisendringer, således kan priser endres uten varsel.
Ordre, restordrer samt skaffevarer debiteres med utgangspunkt i leveringsdagens prisnivå.

Pure Napkin Nordic IVS

Eierskap

Eiendomsretten til det solgte forblir Pure Napkin Nordic IVS eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt.

Betalingsvilkår

Nye kunder betjenes mot kontant betaling, inntil annen avtale er truffet.  For faste kunder: 30 dager netto
Ved overskridelse av avtalte betalingsbetingelser tilskrives renter med 1,5 % pr. mdr., inntil betaling finder sted.
Uteblir betaling i mer enn 8 dager fra forfaldsdagen, igangsettes skriftlig rykkerprosedyre med påfølgende ekspedisjonsgebyr.

Frakt

Vareforsendelse er generelt Parcel Feeder
Frakt priser er akseptert slik de fremgår av ordregodkjennelsen.

Bestillinger som mottas før kl. 12.00 sendes normalt samme dag.

Levering

Varer som ikke er på Pure Napkin Nordic IVS sitt lager ved bestilling, leveres i henhold til spesifikk avtale.
Pure Napkin Nordic IVS er ikke ansvarlig for forsinket leveringer, på grunn av manglende levering til Pure Napkin Nordic IVS.
Bestillinger med restordre leveres enten delvis eller totalt etter avtale.

Mottar du skadede varer, vennligst kontakt Pure Napkin Nordic IVS

Avhentning av varer

Avhenting av varer kan bare skje etter spesifikk avtale.

Returvarer

Varer tas bare retur etter avtale og bare i spesielle tilfeller. Feilsendte varer kan returneres etter kontakt til Pure Napkin Nordic IVS.
Varer som hjembestilles spesielt til kunder, bestilles alltid på fast ordre, og kan ikke returneres.

Returnerte varer må være i original, uskadet emballasje, vedlagt oplysninger om leveringsdato, fakturanummer og med hvem avtale om returnering er truffet.

Returnerte varer sendes til:

Pure Napkin Nordic IVS lager
Midtager 25
DK-2605 Brøndby. Danmark.

Pakken merket “Returvare”.

Reklamasjoner og leveringsforespørsler

Vennligst send e-mail info@purenapkinnordic.com. Husk å oppgi fakturanummer, navn, adresse og telefonnummer.

Registerpolitikk

Informasjon som er gitt til  Pure Napkin Nordic IVS i forbindelse med varekjøp brukes ikke til annet formål enn ordreekspedisjonen.
I henhold til regnskapsloven er Pure Napkin Nordic IVS forpliktet til å oppbevare regnskapsinformasjoner i min. 5 år.
Pure Napkin Nordic IVS vil ikke avsløre informasjoner til tredjepart i alle henseender.